מודולים בפריוריטי זום

מודולים בזום לעסקים

כספים:
חשבוניות מכירות, חשבוניות רכש וטיפול בתיקי יבוא, הנהלת חשבונת מלאה הכוללת דו"חות כספיים ודו"חות מאוחדים רב חברתיים, תקציבים, מרכזי רווח ועלות עקיפה, ניהול קופה ותמחיר מסחרי.

תשלומים לספקים:

תשלומים בהמחאות (הדפסת צ'קים) העברות בנקאיות, הכנת קובץ למס"ב.
​רכוש קבוע:

ישום פריטי רכוש קבוע, מיון נכסים, תוכניות השקעה, חישוב פחת, פיצול נכסים, גריעת נכסים, רישום הרכוש בתוכנה להנהלת החשבונות ודו"חות שונים כולל טופס י"א.

שווק ומכירות:

ניהול מערך לקוחות, ניהול יומני משימות (follow up), יומני פגישות, דואר אלקטרוני, סנכרון למערכת  Outlook, מערך טלמרקטינג, דיוור ישיר, הצעות מחיר ללקוח, הזמנות לקוח, מחירונים, מכירות FOB, סוכנים, תחזיות מכירות וסניפים.

רכש:

ניהול מערך ספקים, מחירוני ספקים, דרישות רכש ומנגנון אישורים על פי סכומים, הצעות מחיר מספק, הזמנות רכש.

ניהול מלאי:

 תוכנה לניהול מחסן הכוללת בין השאר ניהול מערך פריטים, עצי מוצר, פרמטרים למוצרים, תנועות מלאי, מחסנים, ספירת מלאי,מדיניות מלאי,בקורת מעבדה וממשק מובנה להכנת נתונים להדפסת מדבקות כולל ברקוד.

ניהול הרכבות:
ניהול הרכבות במחסן , תמיכה בעץ מוצר ברמה אחת, קיזוז אוטומטי על פי הגדרת עץ המוצר.

ניהול משרד:

ספרי טלפונים לאנשי קשר, רשימת משתמשי פריוריטי, יומני פגישות אישיים כולל בקרת ניצול משאבים, הגדרת שעות משרד וזמני חופשות, דווחי שעות עובדים, ודואר אלקטרוני פנימי וחיצוני.

דו"חות מנהלים:
דו"חות ניתוח מכירות לפי תקופות, ניתוח חשבוניות, ניתוח הזמנות לקוחות והזמנות FOB, ניתוח הזמנות רכש וניתוח חשבוניות רכש. אפשרות לניתוח מעמיק ברמות שונות ובחתכים שונים בכל רמה על גבי המסך עם אינטגרציה מלאה לכל שאר מסכי המערכת.

מנהל המערכת:
כלי תחזוקת המערכת הכוללים גבויים, ניהול קבועי המערכת, קביעת משתמשי פריוריטי ניהול מערך הרשאות עד לרמת השדה הבודד, תחזוקת מודולים וטיפול בחברות המנוהלות בפריוריטי. שימוש בכלי הפיתוח במערכת עם אפשרות לחילול מסכים, טבלאות כולל שליטה בהוספת שדות, תפריטים כולל קביעת תפריט אישי לכל משתמש, דו"חות, מסמכים וכן ירידה עד לרמת הפרוצדורות במערכת.