מודול תחזיות חדש וייחודי מבית "אפיקים ייעוץ וניהול" 

מודול תחזיות פריוריטי

השקעתם הון עתק ברכישת מלאי ועדיין מאחרים באספקת מוצרים ללקוחות?

 

המחסן מלא בחומר גלם ועדיין לא ניתן לייצר על פי תוכנית ההזמנות והביקושים מלקוחות? 

 

בדרך לשכור שטח למחסן נוסף?

מודול תחזיות

 • חיזוי ביקושים עתידיים על פי מספר מודלים מותאמים להתנהגות המוצרים

 • בחינת המודל על פי מדד הבודק את איכות התחזית

 • ביצוע סימולציות לחיזוי על ידי שינוי פרמטרים במודל

 • המרת תוצאות החיזוי להזמנות תחזית להתחשבות בריצת ה MRP ו/או המרה להזמנות רכש

חיזוי הביקושים העתידיים ככלל ובמערכת פריוריטי בפרט הינם מהפעולות היותר משמעותיות  וחשובות לארגון ונראה כי ארגונים לא משקיעים את המשאבים הנדרשים לחישובם.

ברור לכל, כי חיזוי הביקושים ובקרה על איכותם משפיעה באופן ישיר על רווחיות החברה, ניצול המשאבים , תחרותיות, על המוניטין ועל תדמית החברה.

ארגון המציב לעצמו להוביל בתחומו חייב להיות יעיל, מדוייק, אמין וזריז. נציין גם שהתחזית היא מרכיב קלט חשוב בתוכנית ה MRP (תכנון דרישות חומרים) עליה נרחיב בנפרד.

 

הקושי הראשוני בקביעת הביקושים העתידיים הוא מעצם מהות התחזית כלא מדוייקת ומקיימת בתוכה רמות שונות של אי ודאות. ברור שככל שננסה לחזות לטווח רחוק יותר דיוק הנתונים יקטן ורמת השגיאות תגדל.

 

ההבנה כי נתוני הביקושים הכרחיים להתארגנות כלל המחלקות בארגון והכרחית לקיומו, (אחרת כיצד ניתן לתכנן?!) מביאים את הארגונים להתייחס לנתוני התחזית כמידע מוצק ובעל ערך.תחזית טובה כוללת גם מדד שגיאה הבוחן את איכותה ומאפשר לבצע שיפורים במודלים לחיזוי ולעיתים אף לשנות את המודל כולו.


המודול החדש במערכת פריוריטי מבית אפיקים ייעוץ וניהול פותח על בסיס מודלים לשיטות חיזוי אוביקטיביות לסדרות עיתיות המתבססות על ניתוח נתוני העבר של המשתנה הנחזה ומאופיינות על פי מספר גורמים:

 

 • מודלים לחיזוי ביקושים ללא מגמה סביב ממוצע קבוע: ממוצע נע (כאשר מספר התקופות N, יכול להשתנות), ממוצע נע משוכלל  והחלקה מעריכית.
   

 • מודל לחיזוי ביקושים עם מגמה חיובית - שיפוע חיובי או מגמה שלילית - שיפוע שלילי (ליניארית ולא לינארית) הכולל תיקון לתחזית הבסיס ועדכון השיפוע : מודל הולט (החלקה מערכית קבועה). 
   

 • מודל המאופיין בעונתיות בעל מגמה וגורם עונתי: מודל ווינטרס.
   

על פי מאפייני המוצרים ומיקום המוצרים במחזור חייהם , יהיה על הארגון לבחון את הגורמים המוזכרים ולהחליט על מודל מתאים שבאמצעותם יבצע את החיזוי לביקושים העתידיים. לאחר בחירת המודל יש לבחור את הפרמרים עבור המודל הנבחר (מספר התקופות לביצוע ממוצע נע ,המשקולות לביצוע ממוצע נע משוכלל ו מקדמי ההחלקה בהחלקה מעריכית). הפרמטרים יקבעו את רגישות המודלים לשינויים בביקושים.

 

תחזית טובה כולל בתוכה ממד לבחינת איכות התחזית. לא דיי לבצע חיזוי לביקושים העתדיים, הארגון נדרש לבחון את המודל ולשפרו.

המודל החדש בפריוריטי מאפשר לבחון את המודל בו השתמשנו ולבצע סימולציות לבחינת ביצועי המודלים על פי שינוי בפרמטרים ולאורך זמן לשפר את מדד איכות התחזית לביצועים טובים יותר לארגון.

 

כפי שכבר הוזכר ניתן להמיר את תחזית הביקוש להזמנת תחזית בפריוריטי ו/או לבצע הזמנות רכש מהספקים בהתחשבות המלאי הקיים, מלאי הביטחון וההזמנות רכז שבדרך.