"אפיקים ייעוץ וניהול" באקדמיה

אפיקים באקדמיה

 

צוות אפיקים מרצה ומלמד גם במוסדות אקדמיים ובמסגרות נוספות בקורסים:

 

| מערכות מידע ארגוניות  ERP | ניהול פרויקטים | ניהול התפעול | ניהול לוגיסטי | קבלת החלטות | שרשרת אספקה| תפ"י| 

| מדדי פיריון | ניהול מלאי | תחזיות | תכנון דרישת חומרים | חקר עבודה | מודלי מלאי | שינוע | ניהול סיכונים| ועוד.

 

 * במסגרת חלק מהקורסים מועברות הרצאות ותרגולים במערכת פריוריטי (Priority)

מוסדות לימודים
  • האוניברסיטה הפתוחה

  • בצלאל אקדמיה לעיצוב

  • מכללת הדסה

  • מכון ויצמן למדע

  • המי"ל (המרכז הישראלי לניהול)

  • מכללת אפיקים