מערכת מסופונים משולבת פריוריטי לאנשי מכירות

מערכות שטח

מערכת מקיפה לסוכן השטח שלך

כוללת פתרון לנושא CRM, Pre Sale, VanSale  באינטגרציה מלאה עם פריוריטי (Priority) ומאפשר לבצע את הפעולות הבאות:

 

הצעות מחיר:

 • תמיכה בקטלוג מוצרים, כולל תמונות

 • תמיכה בעדכון הצעה, ניהול התהליך והפיכתה המהירה להזמנה

 • תמיכה בביצוע הזמנות מהירות
   

גבייה

 • ניהול מלא של קופת הסוכן

 • נתוני אובליגו וניצול אשראי מעודכנים בכל רגע ובסנכרון מלא  מהפריוריטי (Priority)

 • צפיה בכרטסת לקוח, צ'קים עתידיים ועוד

 

משימות

 • ניהול משימות לביצוע הסוכן בשטח
   

שאלונים

 • תמיכה בניהול סקרי חוזה

 • תמיכה בסקרי שביעות רצון ועוד

 

החזרות

 • ביצוע החזרות סחורנ מלקוחות

 

תעודת משלוח וחשבוניות

 • כולל ניהול מלאי מלא לסוכן וכן ביצוע תדפיסי המערכת בשטח

 

ניהול תוכנית ביקורים וביצוע מעקב אחר ביצועה

 • הגדרת ימים ביקור הסוכן אצל הלקוח

ניהול יעדים לסוכן

 • יעדים חודשיים לסוכן / לקוח

 • תמיכה ביעדי הזמנות / יעדי חשבוניות

 • מגוון דו"חות לסוכן ולעמדת מנהל

 • אפשרות לשילוב דו"חות פרטיים של הלקוח המוגדרים בפריוריטי (Priority)

תמיכה מלאה בתהליכים העיסקיים של הלקוח (BPM)

תמיכה מלאה בתדפיסים מותאמים של הלקוח מפריוריטי (Priority)

מערכת מסופונים משולבת פריוריטי לטכנאים בשטח

מערכת מקיפה לטכנאי השטח שלך 

כוללת פתרון מלא באינטגרציה מלאה עם פריוריטי (Priority) לניהול קריאות השירות, מלאי הטכנאי ועוד.

מאפשר לבצע את הפעולות הבאות:

ניהול קריאת השירות

 • ניהול מלא של תהליך הקריאה (BPM דינמי)

 • חיבור מיידי להיסטוריית קריאות הלקוח והמכשיר (Plug & Play)

 • תמיכה בהודעות קופצות לטכנאי (Notifications)

ניהול מלאי הטכנאי בסנכרון מלא מהפריוריטי (Priority)

 • ניהול מלא של מלאי רכב הטכנאי

 • אפשרות לצפיה במלאי כלל החברה, כולל טכנאים נוספים

 • תמיכה בהעברות מלאי בין טכנאים בשטח
   

רכש

 • תמיכה בביצוע קבלת סחורה מהספק ישירות לרכב הטכנאי

 • תמיכה ביצירת דרישות רכש מהשטח עבור חלקים חסרים
   

דיווח לקריאה כולל

 • דיווח על חלקים שנצרכו, כולל עבודה מול תכנון מוקדם

 • דיווח על תקלות ופעולות שנקט הטכנאי

 • דיווח זמני ביצוע העבודה כולל תמיכה בדיווחים אוטומטיים על בסיס הגעה ועזיבת האתר

 • תמיכה בתאור התיקון, כולל צילום נזקים, עדכון מספרי מונה ועוד


שאלונים

 • תמיכה בניהול דפי סיכום טיפול (CheckLists)

 • תמיכה בסקרי שביעות רצון שהוגדרו בפריוריטי (Priority) ועוד
   

החתמת לקוח

 • החתמת הלקוח על מסך המגע ועל גבי טופס המערכת  המקורי\

 • שמירה במערכת המרכזית של מיקום ביצוע העבודה והטופס החתום כנספח לקריאה

 

קריאת שירות עצמית