מערכת WMS

מערכת WMS

"אפיקים ייעוץ וניהול" בשיתוף חברת "סופט סולושנס" משוויקים מערכת מקיפה לניהול מחסני החברה באינטגרציה מלאה למערכת פריוריטי (Priority), המערכת כולל פעילויות רבון ונציג את עיקרם:

 

ליקוט ומשלוח

·         יצירת גלי ליקוט או משלוח לפי לקוח, הזמנה או מוצרים בהזמנה

·         יצירת גלי משימות לאריזה של מוצרים שהוזמנו כהכנה למשלוח

·         יצירת משימות הליקוט להזמנות, לפי מסלולי הפצה שהוגדרו בפריוריטי (Priority)

·         הגבלת משימות הליקוט לנפח מקסימאלי

רענון

·         גלי רענון מייצרים המלצות להעברת מלאי מאיתורים איטיים לאיתורים המהירים

          (מהם מתבצע הליקוט) במחסן מסוים

·         גלי רענון המבוססים על הזמנות לקוח מהפריורטי, נקבעים על ידי אסטרטגיות של רמות מלאי,
         אסטרטגיות מחזור מכירות, מקוםאחסון ועוד

קבלת סחורה ואחסונה

·         סחורה שמתקבלת במחסן נבדקת מול הזמנת הרכש ממערכת פריוריטי (Priority)

·         משימות משטוח מקושרות לשורות המתאימות בתעודת קבלת הסחורה

·         ד"וח אוטומטי להשוואת הכמויות המתוכננות לאלו שהתקבלו בפועל

·         תעודות החזרת סחורה נפתחות אוטומטית לתעודות קבלת סחורה שכוללות חלקים מוחזרים

·        , משפחה, אזור אחסון, מחזור מכירות או מק"טים שונים באותו אזור במחסן

עקיבות

·          עקיבות מלאה אחר פריטים בעלי מספרים סידוריים, מקבלת סחורה, דרך אחסון,תנועות מלאי מפריורטי ,ליקוט                ועדמשלוח מעקב מדויק אחר מנות: יכולת איתור חלקים השייכים למנה מסויימת או מיוצרים/מורכבים ממנות                    מסוימות. מאפייני מנות  נשמרים במקרה והמנה מפוצלת, מאוחדת או מועברת בתוך הארגון.