top of page

אפליקציה לאנשי מכירות

מערכת מקיפה לסוכן השטח שלך

כוללת פתרון לנושא CRM, Pre Sale, VanSale  באינטגרציה מלאה עם פריוריטי (Priority) ומאפשר לבצע את הפעולות הבאות:

 

הצעות מחיר:

 • תמיכה בקטלוג מוצרים, כולל תמונות

 • תמיכה בעדכון הצעה, ניהול התהליך והפיכתה המהירה להזמנה

 • תמיכה בביצוע הזמנות מהירות
   

גבייה

 • ניהול מלא של קופת הסוכן

 • נתוני אובליגו וניצול אשראי מעודכנים בכל רגע ובסנכרון מלא  מהפריוריטי (Priority)

 • צפיה בכרטסת לקוח, צ'קים עתידיים ועוד

 

משימות

 • ניהול משימות לביצוע הסוכן בשטח
   

שאלונים

 • תמיכה בניהול סקרי חוזה

 • תמיכה בסקרי שביעות רצון ועוד

 

החזרות

 • ביצוע החזרות סחורנ מלקוחות

 

תעודת משלוח וחשבוניות

 • כולל ניהול מלאי מלא לסוכן וכן ביצוע תדפיסי המערכת בשטח

 

ניהול תוכנית ביקורים וביצוע מעקב אחר ביצועה

 • הגדרת ימים ביקור הסוכן אצל הלקוח

ניהול יעדים לסוכן

 • יעדים חודשיים לסוכן / לקוח

 • תמיכה ביעדי הזמנות / יעדי חשבוניות

 • מגוון דו"חות לסוכן ולעמדת מנהל

 • אפשרות לשילוב דו"חות פרטיים של הלקוח המוגדרים בפריוריטי (Priority)

תמיכה מלאה בתהליכים העיסקיים של הלקוח (BPM)

תמיכה מלאה בתדפיסים מותאמים של הלקוח מפריוריטי (Priority)

bottom of page