top of page

מערכת WMS

"אפיקים ייעוץ וניהול" משווקת מערכות WMS  לניהול מחסני החברה באינטגרציה מלאה למערכת פריוריטי (Priority), המערכת כולל פעילויות רבון ונציג את עיקרם:

ליקוט ומשלוח

 • יצירת גלי ליקוט או משלוח לפי לקוח, הזמנה או מוצרים בהזמנה

 • יצירת גלי משימות לאריזה של מוצרים שהוזמנו כהכנה למשלוח

 • יצירת משימות הליקוט להזמנות, לפי מסלולי הפצה שהוגדרו בפריוריטי (Priority)

 • הגבלת משימות הליקוט לנפח מקסימאלי

רענון

 • גלי רענון מייצרים המלצות להעברת מלאי מאיתורים איטיים לאיתורים המהירי (מהם מתבצע הליקוט) במחסן מסוים

 • גלי רענון המבוססים על הזמנות לקוח מהפריורטי, נקבעים על ידי אסטרטגיות של רמות מלאי, אסטרטגיות מחזור מכירות, מקוםאחסון ועוד

 

קבלת סחורה ואחסונה

 • סחורה שמתקבלת במחסן נבדקת מול הזמנת הרכש ממערכת פריוריטי (Priority)

 • משימות משטוח מקושרות לשורות המתאימות בתעודת קבלת הסחורה

 • ד"וח אוטומטי להשוואת הכמויות המתוכננות לאלו שהתקבלו בפועל

 • תעודות החזרת סחורה נפתחות אוטומטית לתעודות קבלת סחורה שכוללות חלקים מוחזרים, אזור אחסון, מחזור מכירות או מק"טים שונים באותו אזור במחסן

 

עקיבות

 • עקיבות מלאה אחר פריטים בעלי מספרים סידוריים, מקבלת סחורה, דרך אחסון,תנועות מלאי מפריורטי ,ליקוט ועד משלוח מעקב מדויק אחר מנות: יכולת איתור חלקים השייכים למנה מסויימת או מיוצרים/מורכבים ממנות מסוימות. מאפייני מנות  נשמרים במקרה והמנה מפוצלת, מאוחדת או מועברת בתוך הארגון.

מערכת לניהול מחסן WMS
bottom of page