top of page

פריוריטי זום

תוכנת זום פריוריטי הינה מערכת מידע ארגונית  לניהול עסקים קטנים וארגונים בתחילת דרכם.

שלב צמיחת הארגון הוא שלב קריטי וחשוב שיתמך במערכת מכוונת תהליכים לצורך בנייה וביסוס יסדות הארגון.

 

עם צמיחת הארגון וגדילתו, תוכנת זום לעסקים מאפשרת מעבר חלק וקל למערכת פריוריטי מסחרית או פריוריטי תעשייתית.  
זום לעסקים הינה מערכת הנגזרת מתוכנת פריוריטי (Priority) ועל כן בסיס הנתונים הינו זהה וכך גם ממשקי המשתמשים

 

באמצעות המערכת ניתן לנהל את התחומים הבאים: כספים, לוגיסטיקה וניהול מלאי, שיווק ומיכירות, רכש ועוד.

מזום לעסקים לפריוריטי:

עם צמיחת הארגון ניתן לעבור ממערכת זום לעסקים למערכת פריוריטי הנובע ממגבלות מערכת זום לעסקים. המעבר בין המערכות הוא עניין של עדכון רישיון מתאים ולא יותר מכך ועל כן לארגונים קטנים או ארגונים בשלב הצמיחה יש יתרונות רבים לעבוד עם זום לעסקים.

ממשק המשתמש ומבנה בסיס הנתונים הוא אחיד וזהה בין המערכות ועל כן לא נדרשות הדרכות נוספות או יישום לאחר ביצוע המעבר אלא אם במסגרת המעבר לפריורטי החליט הארגון להוסיף מודולים נוספים מעבר למודולים הסטנדרטים במערכת זום לעסקים.

bottom of page