top of page

ייעוץ ארגוני

בסביבה דינאמית בה סביבת העבודה משתנה תכופות ,אנו נדרשים לשיפורים רבים:  במוצרים, שינוי בטכנולוגיות ויכולות למידה מהירות ויעילות. ההון האנושי בארגון נדרש להתמודד עם שינויים אלו תוך התיחחסות לכלל המשמעויות הארגוניות ותמיכה בתהליכי שינוי.

אפיקים מציעים ללקוחתנו הובלה ותמיכה בתהליכי שינוי והצמיחה על ידי ביצוע אבחון מקצועי, הכולל לימוד המבנה הארגוני, הגדרות התפקידים, מוצרי החברה , תהליכי החברה, מערכות המידע ועוד. לאחר שלב האבחון ויחד עם נציגי הארגון נגבש תוכנית התערבות ושינוי. אנו מאמינים כי שילוב הלקוח בפעולות הנדרשות לביצוע ולקיחת חלק משמעותי בהתערבות הוא המפתח להשגת תוצאות לאורך זמן. תהליך השינוי והטיפול בהתנגדויות ילווה על ידנו בצורה מקצועית ומבוקרת.

 

במסגרת תהליך הייעוץ לארגון אנו מציעים את הפעילויות הבאות:

 

  • אבחון וניתוח הארגון

  • הובלת התערבות ושינוי

  • שיפור ממשקים ארגוניים ותקשורת פנים ארגונית

  • הטמעת תהליכים לפיתוח מנהלים ועובדים

  • ליווי וייעוץ אישי למנהלים

  • גיבוש חזון ואסטרטגיה ארגונית

bottom of page