top of page

יישום, הטמעה והדרכת פריוריטי

הטכנולוגיות הן רק פרמטר אחד במשוואה מורכבת המובילה להצלחה ביישום מערכות פריוריטי. המשוואה כוללת מספר רב של פרמטרים הדורשים ידע ומקצועיות.

באפיקים, צוות מהנדסי תעשייה וניהול, מערכות מידע ורואי חשבון מיומן ובעל יכולות וכלים בתחומים הבאים:

* ניתוח, איפיון ושיפור תהליכים

* יישום מערכת פריוריטי

* ניהול התאמות וביצוע פיתוחים

*  הטמעה, הדרכה, ליווי  

 

אנחנו מאמינים כי לא דיי ביכולות פיתוח והדרכה כדי ליישם את מערכת פריוריטי ועל כן יש לשים דגש בבחירת צוות מתאים לביצוע הפרויקט.

אפיקים מציעה ללקוחותיה יתרון מקצועי המשלב מיומניות וכלים מדיסצפלינות שונות אנו מאמינים שמערכת

פריוריטי היא יותר ממערכת מידע ועל כן ניהול ויישום פרויקטים בפריוריטי במתודולוגיה הנכונה יכולים להוות לארגונים שינוי יסודי בדרך בה הם רואים את העסק.

bottom of page