top of page

מהי מערכת פריוריטי ?

מהי מערכת פריוריטי ?

מערכת / תוכנת פריוריטי הינה מערכת מידע ארגונית (ERP) , תוכנה שמטרתה לתת מענה ולתמוך בתהליכים הארגונים העיקריים בארגון, תהליכים הנוגעים לפונקציות ולמחלקות השונות בארגון כגון :  כספים, מכירות, רכש, לוגיסטיקה ומלאי, ייצור ועוד. 

התוכנה מבוססת על בסיס נתונים אחד וכלל המחלקות והפונקציות בארגון משתמשות במערכת אחת בעלת ממשק זהה ובכך ניתן לנהל תהליכי חוצי ארגון ביתר קלות וללא צורך במספר תוכנות השונות אחת מהשנייה.

אם נביט על כלל מערכות ההמידע הארגוניות הקיימות נמצא שהמערכות מכוונות לארגונים גדולים, בינוניים וקטנים.

מערכת פריוריטי בעיקרה נועדה לתת מענה לארגונים הנימנים עם שוק ה SMB -  ארגונים קטנים ובינוניים. לצורך כך חברת פריוריטי סופטוור פונה לשווקים עם שתי מערכות שונות , מערכת פריוריטי פרו ומערכת זום פרוירטי שעל ההבדלים בינהם ניתן לאמוד במאמר שנכתב על ההבדלים בין פריוריטי פרו לזום פריוריטי.

ומה באשר ליתרונות מערכת פריוריטי : 

מערכת פריוריטי כמערכת מדף נועדה לתת מענה למגוון רחב של ארגונים בתעשיות שונות, וגמישותה של המערכת והיכולת לבצע התאמות ופיתוחים במערכת ביתר קלות מאפשרת לארגונים להטמיע את המערכת בלוחו זמנים מהיר ובצורה איכותית.

כפי שכבר ציינו מערכת פריוריטי הינה מערכת ארגונית , חשוב לציין שמערכות מסוג זה הינן מערכות תפעוליות (TPS) שנועדו לתעד את את הנתונים ברמת הטרנזקציות ולסכמם ולהציגם לדרגים הניהוליים התפעוליים (מנהלים ברמת הביניים) ולא לתת מענה למנהלים הבכירים לצורך קבלת החלטות , זיהוי מגמות וכו' , לצורך כך קיימות מערכות מידע למנהלים (EIS) ומערכות בינה מלאכותית (BI) שתפקידם לבצע מיניפולציות על בסיס הנותנים של מערכות המידע הארגוניות ולתת מענה למנהלים לצורך קבלת החלטות מושכלת. 

מערכת פריורטי
bottom of page