top of page

שירותי ענן פריוריטי 

אפיקים צועדת עוד צעד משמעותי לעברכם ומספקת פתרון כולל:

 

גרסה 23 בענן עם שינויים משמעותיים הקשורים לממשק המשתמש ,ניווט אינטואיטיבי ותמיכה רחבה יותר.

  • עלויות השימוש לזולות יותר, אין צורך בהשקעה ראשונית גבוהה ואנחנו דואגים לניהול המערכת עבורכם.

  • מערכת גיבוי מתקדמת.

  • אבטחת המידע שלכם מנוהלת ע,ףי אנשי מקצוע מיומנים.

  • שירותי ניהול ויישום פריוריטי וזום מצוות מהנדסי תעשייה וניהול  מקצוענים ומובילים בארץ.

  • שירותי מחשוב, רשת וחומרה .

  • התאמת משאבי החומרה על ידי צוות מקצועי לאורך כל חיי עבודה עם המערכת. 

  • שירותי DBA.

  • ארכיון דיגיטלי

  • פתרונות נלווים נוספים.

bottom of page