top of page

מחולל פורטלים ואפליקציות

ארגונים רבים מתייעלים ומנהלים את הקשר עם הלקוחות באמצעות אתר/פורטל אינטרנט שמאפשר ללקוחות, ספקים ועובדי  לבצע פעולות ישירות מול האתר ללא צורך ביצירת קשר עם נציגי הארגון.

לצורך עבודה יעילה של קבלה/והכנסה של נתונים בזמן אמת האתר/פורטל "יושב" על מערכת פריוריטי/בסיס הנתונים ומאפשר עבודה ישירות מול מערכת פריוריטי.

יישומים :

באמצעות מחולל הפורטל והאפליקציות ניתן לבצע מגוון רחב של שימושים ויישומים על פי הלוגיקה שמאפשרת מערכת פריוריטי.
נזכיר מקצת היישומים:

  •  פתיחת הזמנות על ידי הלקוחות

  • מעקב על התקדמות ייצור/אספקת ההזמנה

  • פתיחת קריאות שירות

  • סטטוס טיפול בקריאת שירות 

  • קבלה ואישור של חלונות זמן לביקור טכנאי/איש מקצוע

  • ועוד.

bottom of page