top of page

פיתוח והתאמות במערכת פריוריטי

מערכת פריוריטי הינה מערכת מדף מודולרית המאפשרת לארגונים רבים בתחומים שונים להנות מהפונקצינאליות והיכולות הרבות של המערכת. 

אחד מבין היתרונות המשמעותיים של המערכת הינו היכולת לבצע התאמות ופיתוחים עי ידי הגורם המיישם בדרך שהפיתוחים מוטמעים בצורה מלאה כחלק מהמערכת המקורית.

אפיקים בעלת יתרון משמעותי בתחום עם יכולות מקצועיות בעולמות הפיתוח המתבסס על יכולות ניתוח ואיפיון מעמיקות.

bottom of page