top of page

פריוריטי מובייל Priority Mobile

פריוריטי מובייל Priority Mobile הינה אפליקציה הניתנת להתקנה בכל מכשיר נייד וטאבלט ומאפשרת להפוך כל מסך בפריוריטי למסך באפליקציה בצורה פשוטה וידידותית. 

בזמנים בהם הנגישות והמהירות התגובה קריטית לארגונים, בקידום המכירות, מתן שירות, תגובות ניהול מהירות הם קריטים, הפונקצונאליות והנגישות שמאפשרת אפליקציית המובייל מקדמת את הארגונים בצורה משמעותית ומאשפרת להן יתרון תחרותית לעומת מתחריהם.

מערכת הבסיסית הינה חינמית אך אם ברצונכם לחולל מסכים ופוונקצינאליות מתקדמת יש לרכוש את המודול המאפשר פעולות פרימיום.

bottom of page