top of page

פריוריטי מסחרית

תוכנת פריוריטי (Priority) מבית חברת "פריוריטי סופטוור בע"מ" הינה מערכת מידע ארגונית אינטגרטיבית לניהול תהליכים בגופים תעשייתיים, מסחריים וציבוריים.

למעלה מ 10000 ארגונים מנהלים את פעילותם באמצעות תוכנת פריוריטי (Priority) מה שמציב את הפריוריטי כמערכת הנפוצה בישראל בתחום ה-SMB . כמערכת מודולרית, מערכת פריוריטי יודעת לתת מענה לפונקציות השונות בארגון וניתן להוסיף מודולים על פי צרכי הארגון.
יתרון משמעותי מתבטא בממשק האינטרנטי המתקדם המאפשר נגישות לעובדים ומנהלים מכל מקום. בנוסף, עיצוב מיוחד מאפשר עבודה המותאמת לסמרטפונים וטאבלטים המוסיף נדבך נוסף לגמישות ונגישות למערכת.

בחלוקה הראשונית ניתן לסווג את מערכת פריוריטי לשניים : מערכת פריוריטי תעשייתית ומערכת פריוריטי מסחרית.

 

מערכת פריוריטי מסחרית מיועדת לארגונים שעוסקים במסחר, מתן שירותים אך אינם יצרניים, חשוב לציין כי במערכת פריורטי מסחרית ניתן לבצע הרכבות במחסן למוצרים בעלי עץ מוצר ברמה אחת.  בנוסף מערכת פריוריטי מסחרית כוללת בבסיסה את המודולים הבאים: כספים, שיווק ומכירות, קשרי לקוחות, ניהול רכש, ניהול מלאי, דוחות מנהלים ומנהל המערכת, כפי שצויין לעיל המערכת מודולרית וניתן להוסיף מודולים שונים על פי הצורך.

 

מחוללי דו"חות: קיימים שני סוגי מחוללי הדו"חות במערכת פריוריטי, האחד, מחוללים המיועדים למשתמשים ובהם ניתן לחולל דו"חות בכל מודול על פי רשימת שדות מוגדרת מראש והשני מחוללים המיועדים למשתמשים מתקדמים/מיישימים הדורשים ידע והבנה במבנה הטבלאות במערכת ובאמצעותם ניתן לבצע דוחות מתקדמים היכולים להציג נתונים ממספר טבלאות בלתי מוגבל.

 

מחוללים נוספים: במערכת פריוריטי קיימים מחוללים נוספים לביצוע פיתוחים והתאמות במערכת. בין המחוללים ניתן למצוא את מחוללי הטבלאות, מחוללי המסכים , מחוללי הממשקים ועוד. שימוש במחוללים אלו דורש יכולות מתקדמות ובעיקר משמשים מפתחים.

 

אנו מאמינים שיישום מערכות ERP בכלל ומערכת פריוריטי (Priority) בפרט, אינו רק יישום של מערכת מידע אלא מדובר בשינוי תפישתי של הארגון, שיטת הניהול והבקרה, התרבות הארגונית ועוד. יישום מערכת ארגונית כוללת ניתוח וההבנה מעבר ליכולות ההדרכה והפיתוח ועל כן נדרש צוות מיומן ובעל ארגז כלים נכון. 

bottom of page