top of page

ייעוץ וליווי פרויקטים בפריוריטי

פרויקטים מטבעם מלווים באתגרים רבים, המורכבות נובעת מהצורך לנהל, להבין בפרמטרים רבים המגיעים מדיסציפלינות  שונות. ניתן היה לחשוב שפרויקט מערכות מידע ERP יעסוק בתחום התוכנה בעיקר.
הצלחת פרויקטים בתחום מערכות המידע ופרויקט פריוריטי בפרט תלוי ביכולת לנהל נכון את התחומים השונים.

יישום ERP אינו יישום תוכנה בלבד אלא נוגע ברבדים עמוקים בארגון והמערכת תפקידה לתמוך בתהליכים הארגוניים.

פרויקט טיפוסי יעסוק בתחומים הבאים:

 • ניהול

 • ניתוח תהליכים

 • שיפור וייעול תהליכים

 • יישום והטמעת מערכות

 • שינויי תוכנה

 • הדרכה

 • ניהול ההון האנושי

 • ועוד

 

הזנחה/אי הבנה בכל אחד מהתחומים יגרום לארגון לעלויות מיותרות ולא להפיק את המיטב מהפרויקט המבוצע

במסגרת תהליך הייעוץ לארגון אנו מציעים את הפעילויות הבאות:

 • ליווי וייעוץ בניהול הפרויקט

 • ליווי בבחירת גוף מיישם/מבצע

 • ניתוח ואיפיון דרישות הפרויקט

 • ליווי בפיתוח והתאמות תוכנה בפרויקטים במערכות מידע

bottom of page